ถานการณ์คนพิการในประเทศไทย

กลับไปหน้าหลัก


จังหวัดนครราชสีมา ปี 2552

ข้อมูลการรวมกลุ่มของคนพิการในจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมามีการรวมกลุ่มของคนพิการในจังหวัด รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง

ตารางข้อมูลการรวมกลุ่มของคนพิการในจังหวัด

อำเภอ สมาคม/ชมรมด้านคนพิการ/องค์กรเพื่อคนพิการ ที่อยู่ ปีที่เริ่มก่อตั้งหรือจดทะเบียนองค์กร
กิ่งอำเภอบัวลาย ชมรมคนพิการอำเภอบัวลาย สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
กิ่งอำเภอพระทองคำ ชมรมคนพิการอำเภอพระทองคำ สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย ชมรมคนพิการอำเภอลำทะเมนชัย สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
กิ่งอำเภอสีดา ชมรมคนพิการอำเภอสีดา สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
กิ่งอำเภอเทพารักษ์ ชมรมคนพิการอำเภอเทพารักษ์ สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
กิ่งอำเภอเมืองยาง ชมรมคนพิการอำเภอเมืองยาง สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
ขามทะเลสอ ชมรมคนพิการอำเภอขามทะเลสอ สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
ขามสะแกแสง ชมรมคนพิการอำเภอขามสะแกแสง สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
คง ชมรมคนพิการอำเภอคง สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
ครบุรี ชมรมคนพิการอำเภอครบุรี สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
จักราช ชมรมคนพิการอำเภอจักราช สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
ชุมพวง ชมรมคนพิการอำเภอชุมพวง สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
ด่านขุนทด ชมรมคนพิการอำเภอด่านขุนทด สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
บัวใหญ่ มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการบัวใหญ่ โรงพยาบาลบัวใหญ่ 2545
ชมรมคนพิการอำเภอบัวใหญ่ สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
บ้านเหลื่อม ชมรมคนพิการอำเภอบ้านเหลื่อม สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
ประทาย ชมรมคนพิการอำเภอประทาย สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
ปักธงชัย ชมรมคนพิการอำเภอปักธงชัย สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
ปากช่อง ชมรมคนพิการอำเภอปากช่อง สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
พิมาย ชมรมคนพิการอำเภอพิมาย สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
วังน้ำเขียว ชมรมคนพิการอำเภอวังน้ำเขียว สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
สีคิ้ว ชมรมคนพิการอำเภอสีคิ้ว สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
สูงเนิน ชมรมคนพิการอำเภอสูงเนิน สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
หนองบุญมาก ชมรมคนพิการอำเภอหนองบุญมาก สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
ห้วยแถลง ชมรมคนพิการอำเภอห้วยแถลง สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
เฉลิมพระเกียรติ ชมรมคนพิการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
เมืองนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด 2540
ชมรมคนพิการตำบลพุดซา ต.พุดซา อ.เมือง 2551
สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง 2548
ชมรมคนหูหนวกโคราช 50/10 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง 2543
สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด 2547
ชมรมคนพิการอำเภอเมืองนครราชสีมา สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
สมาคมคนพิการโคราช 13-15 ถ. จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง 2546
เสิงสาง ชมรมคนพิการอำเภอเสิงสาง สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
แก้งสนามนาง ชมรมคนพิการอำเภอแก้งสนามนาง สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
โชคชัย ชมรมคนพิการอำเภอโชคชัย สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
โนนสูง ชมรมคนพิการอำเภอโนนสูง สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
โนนแดง ชมรมคนพิการอำเภอโนนแดง สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551
โนนไทย ชมรมคนพิการอำเภอโนนไทย สนง.สาธารณสุขอำเภอ 2551

ปรับปรุงล่าสุด 2009-10-23 16:39:33