ถานการณ์คนพิการในประเทศไทย

กลับไปหน้าหลัก


จังหวัดตาก ปี 2552

สถานสงเคราะห์คนพิการ/สถานรับเลี้ยงคนพิการ

จังหวัดตาก ไม่มีสถานสงเคราะห์คนพิการ/สถานรับเลี้ยงคนพิการ แต่สำหรับคนพิการที่ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย หรือไม่มีคนดูแล ให้ไปพัก ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก เป็นการชั่วคราวก่อน ที่จะประสานส่งต่อให้แก่หน่วยงานอื่นหรือสถานสงเคราะห์สำหรับคนพิการหรือส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป

ตารางสถานสงเคราะห์คนพิการ/สถานรับเลี้ยงคนพิการ

อำเภอ หน่วยงานภาครัฐ (ระบุชื่อหน่วยงาน) ภาคเอกชน (ระบุชื่อหน่วยงาน)
กิ่งอำเภอวังเจ้า
ท่าสองยาง
บ้านตาก
พบพระ
สามเงา
อุ้มผาง
เมืองตาก
แม่ระมาด
แม่สอด

ปรับปรุงล่าสุด 2009-09-12 11:01:55